รับสมัครงาน มีดังนี้
  • Assistant Marketing and Promotion Manager เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์ 1 อัตรา
   คุณสมบัติผู้สมัครทั้งมีดังนี้
  • เพศหญิง 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office, Internet, Email)
  • ถ้าภาษาอังกฤษดี หรือ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาสมัครที่อีเมล์ (อันใดอันหนึ่ง):

      ssmcthailand@yahoo.com, ssmc_thailand@hotmail.com และ som_ssmc@hotmail.com