ด่วน!!!! สำหรับการจัดการ“ยุคประหยัด”

สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้า
ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ...
+++ Merchandising Service +++Merchandising Service  Merchandising Service  Merchandising Service
Merchandising Service  Merchandising Service  Merchandising Service


 • เช็คสต็อกสินค้าหน้าร้าน-หลังร้าน
 • เติมสินค้าหน้าร้าน
 • เช็คสินค้าที่หมดอายุ หรือมีตำหนิ
 • ทำความสะอาดสินค้าและพื้นที่วางจำหน่ายสินค้า
 • ติดตั้ง-ดูแลสื่อของสินค้า ณ จุดจำหน่ายสินค้า
 • เช็คข้อมูลสินค้าคู่แข่ง
 • เร่ง/กระตุ้นการเปิดใบสั่งสินค้า(PO.)จากสาขา
 • รายงานสรุปความเคลื่อนไหวของสินค้า


+++ Scope of Merchandising Service +++

Scop of Merchandising Service+++ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ Merchandising Service +++

 • เช็คสินค้าหน้าร้าน-หลังร้าน(Stock)
 • ทำความสะอาดสินค้า-ชั้นวางสินค้าก่อนการจัดเรียง
 • นำสินค้าเติม/จัดเรียง ณ ชั้นวางสินค้า
 • ติดตั้ง/ตรวจเช็คป้ายแสดงราคา
 • เปิดPO/สั่งสินค้า กรณีสินค้าหมด หรือเหลือน้อย


+++ Good Point of Merchandising Service +++
+++ ผลที่ได้รับหลังการทำ Merchandising Service +++